logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Dokumenty CPU


Zverejnené dňa Typ Názov dokumentu

 • 25. 11. 2014
 • xls icon
 • Žiadosť o aktualizáciu údajov v IS MPPL (Formulár F171)
 • Info  Stiahnuť
 • 25. 11. 2014
 • xls icon
 • Žiadosť o zriadenie / zrušenie / zmenu prístupu používateľa do KTI2 - pre VÚC (F170)
 • Info  Stiahnuť
 • 11. 9. 2018
 • xls icon
 • Žiadosť o prístup používateľa do rozpočtového informačného systému pre samosprávy - RIS-SAM (Formulár F 102)
 • Info  Stiahnuť
 • 20. 6. 2014
 • xls icon
 • Žiadosť o prístup do Registra účtovných závierok - RÚZ (neverejná časť) (Formulár F159) - XLS
 • Info  Stiahnuť
 • 20. 6. 2014
 • pdf icon
 • Žiadosť o prístup do Registra účtovných závierok - RÚZ (neverejná časť) (Formulár F159) - PDF
 • Info  Stiahnuť