logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: VšetkyZverejnené dňa Číslo otázky OtázkaKategória:
23. 03. 2017 (2017/139) CKS - Zúčtovacie vzťahy / Zúčtovanie transferu / Ako správne zaúčtovať prijatie transferu z recyklačného fondu v obci.Otázky k CKS Odpoveď
23. 03. 2017 (2017/138) CKS - Zúčtovacie vzťahy / CKS - Zúčtovacie vzťahy / Zúčtovanie bežného transferu / Obec je zriaďovateľom základnej školy. Na konci roka sme dostali pre našu základnú školu bežný nenormatívny transfer. Tento bežný transfer už nebolo možné poslať základnej škole na použitie a zostal na našom účte. Podľa zák.523/2004 sa uvedený transfer dá použiť do marca nasledujúceho roka. Ako sa správne zaúčtuje prijatý alebo nevyčerpaný ( nepoužitý ) transfer zo ŠR v obci.Otázky k CKS Odpoveď
23. 03. 2017 (2017/137) CKS - Zúčtovacie vzťahy / CKS - Zúčtovacie vzťahy / Zúčtovanie transferu / Ako správne zaúčtovať prijatie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta z verejnej zbierky, určených na nákup napríklad sochy??Otázky k CKS Odpoveď
18. 10. 2013 (2013/136) CKS - Zúčtovacie vzťahy / Účtovanie bežných transferov / Sme rozpočtová organizácia zriadená obcou (škola). Cez Agentúru MŠ SR pre štrukturálne fondy sme na náš samostatný účet dostali finančné prostriedky na projekt. Sú účelovo určené na nákup PC techniky, mzdy, všetko klasifikované ako bežné výdavky. Môžeme to účtovať ako prijatý bežný transfer od subjektov mimo verejnej správy, cez účet 372?Otázky k CKS Odpoveď
23. 03. 2017 (2017/135) CKS - Zúčtovacie vzťahy / CKS - Zúčtovacie vzťahy / Účtovanie stravných lístkov / Sme zamestnanci obce, stravujeme sa na družstve, ktoré nám obedy fakturuje. Stravné lístky nedostávame. Ako správne účtovať predpis faktúry, úhradu faktúry, rozúčtovanie 55 % - zamestnávateľ a 45% zamestnanec (predpis a úhrada).Otázky k CKS Odpoveď