logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: VšetkyZverejnené dňa Číslo otázky OtázkaKategória:
23. 03. 2017 (2017/128) CKS - Výnosy / Výnosy z prostriedkov zo štátneho rozpočtu v obci / Na ktorom syntetickom účte má obec účtovať o výnosoch z transferov zo štátneho rozpočtu?Otázky k CKS Odpoveď
18. 10. 2013 (2013/127) CKS - Výkazníctvo / Konečný stav účtovej skupiny 61 s mínusovým znamienkom / Môžu byť vo výkaze ziskov a strát ROPO vykázané konečné stavy účtov účtovej skupiny 61 s mínusovým znamienkom?Otázky k CKS Odpoveď
18. 10. 2013 (2013/126) CKS - Výkazníctvo / Členenie nákladov a výnosov na hlavnú a podnikateľskú činnosť / Všetky účtovné jednotky štátnej správy a samosprávy sú povinné členiť vo výkaze ziskov a strát náklady a výnosy bežného účtovného obdobia na hlavnú a podnikateľskú činnosť?Otázky k CKS Odpoveď
18. 10. 2013 (2013/125) CKS - Výkazníctvo / Väzby medzi súvahou a výkazom ziskov a strát / Aké sú vzájomné väzby medzi súvahou a výkazom ziskov a strát ROPO?Otázky k CKS Odpoveď
23. 03. 2017 (2017/124) CKS - Výkazníctvo / Môžu byť v súvahe ROPO vykazované v aktívach pohľadávky a v pasívach záväzky s mínusovým znamienkom?Otázky k CKS Odpoveď