logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: VšetkyZverejnené dňa Číslo otázky OtázkaKategória:
18. 10. 2013 (2013/123) CKS - Výkazníctvo / Vykazovanie aktívno - pasívnych účtov v súvahe ROPO / Ako sa v súvahe ROPO vykazujú aktívno – pasívne účty?Otázky k CKS Odpoveď
18. 10. 2013 (2013/122) CKS - Výkazníctvo / Vykazovanie pohľadávok a záväzkov v súvahe ROPO / Ako sa vykazujú v súvahe ROPO pohľadávky a záväzky v nadväznosti na dobu splatnosti?Otázky k CKS Odpoveď
18. 10. 2013 (2013/121) CKS - Výkazníctvo / Vykazovanie údajov v súvahe a vo výkaze ziskov a strát ROPO / Aké údaje sa vykazujú v stĺpci 4 a v stĺpci 6 súvahy a aké v stĺpci 4 vo výkaze ziskov a strát ROPO?Otázky k CKS Odpoveď
18. 10. 2013 (2013/120) CKS - Výkazníctvo / Nulové hodnoty v súvahe ROPO / Vypĺňajú sa v súvahe ROPO položky aj v nulovej hodnote?Otázky k CKS Odpoveď
23. 03. 2017 (2017/119) CKS - Výkazníctvo / Legislatíva individuálnej účtovnej závierky / Ktorý legislatívny predpis upravuje podrobnosti individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky?Otázky k CKS Odpoveď