logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: VšetkyZverejnené dňa Číslo otázky OtázkaKategória:
18. 10. 2013 (2013/118) CKS - Výkazníctvo / Šúčasti individuálnej účtovnej závierky / Ktoré súčasti obsahuje individuálna účtovná závierka rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov?Otázky k CKS Odpoveď
23. 03. 2017 (2017/117) CKS - Výkazníctvo / Vykazovanie zostatkov na analytických účtoch vo FIN2- 04 / Ako správne vykazovať zostatky na analytických účtoch k syntetickým účtom vo finančnom výkaze FIN 2-04 ?Otázky k CKS Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/114) CKS - Výkazníctvo / Vykazovanie zostatkov na analytických účtoch vo FIN2- 04 / Ako správne vykazovať zostatky na analytických účtoch k syntetickým účtom vo finančnom výkaze FIN 2-04 ?Otázky k CKS Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/113) CKS - Výkazníctvo / Predkladanie finančných a účtovných výkazov rozpočtovými kapitolami / Predkladá rozpočtová kapitola finančné a účtovné výkazy Ministerstvu financií SR ako sumár za celú rozpočtovú kapitolu alebo jednotlivo za svoje zriadené organizácie?Otázky k CKS Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/112) CKS - Výkazníctvo / Predkladanie výkazu FIN 2 - 04 / Predkladajú obce finančný výkaz 2 – 04 aj na konci roka?Otázky k CKS Odpoveď