logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: Otázky k CKSZverejnené dňa Číslo otázky Otázka
24. 03. 2017 (2017/80) CKS - Dlhodobý majetok / Dlhodobý majetok / Dostali sme ( obecný úrad ) na základe darovacej zmluvy zo štátu ( MV SR ), dopravné prostriedky v hodnote zhruba 20 000,- €. Tento majetok prešiel pod našu správu, čiže pod obec. Prosíme o uvedenie postupu účtovania, nakoľko uvedený prípad nie je transfer. Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/79) CKS - Dlhodobý majetok / Dlhodobý majetok / Zmena hranice pre zaradenie dlhodobého majetku/Informácia/Chcela by som sa spýtať či sa zaraďuje po novom (výška obstarávacej ceny a odpisová skupina) aj DHM zakúpený pred 1.marcom 2009, alebo po 1.marci zaraďujeme do evidencie po novom všetok DHM bez ohľadu na dátum jeho obstarania. Či majetok pod 1700 € musíme zaraďovať do drobného hmotného majetku aj keď má životnosť viac ako 1 rok (príspevková organizácia Ministerstva obrany SR). Odpoveď
17. 10. 2013 (2013/78) CKS - Dlhodobý majetok / Zmena hranice pre zaradenie dlhodobého majetku Informácia Chcela by som sa spýtať či sa zaraďuje po novom (výška obstarávacej ceny a odpisová skupina) aj DHM zakúpený pred 1.marcom 2009, alebo po 1.marci zaraďujeme do evidencie po novom všetok DHM bez ohľadu na dátum jeho obstarania. Či majetok pod 1700 € musíme zaraďovať do drobného hmotného majetku aj keď má životnosť viac ako 1 rok (príspevková organizácia Ministerstva obrany SR). Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/77) CKS - Dlhodobý majetok / Dlhodobý majetok / Sme štátna príspevková organizácia. Zakúpili sme osobný automobil, ktorý bol uhradený z kapitálového transferu od zriaďovateľa a z vlastných zdrojov. Prosím o uvedenie postupu účtovania. Odpoveď