logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: Otázky k CKSZverejnené dňa Číslo otázky Otázka
18. 10. 2013 (2013/96) CKS - Konsolidácia / Konsolidácia a neziskové organizácie / Sú súčasťou konsolidácie aj neziskové organizácie? Odpoveď
18. 10. 2013 (2013/95) CKS - Konsolidácia / Ktoré subjekty tvoria konsolidovaný celok ústrednej správy ? Odpoveď
18. 10. 2013 (2013/94) CKS - Konsolidácia / Aké výkazy sú súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky a aký je rozdiel v porovnaní s individuálnou účtovnou závierkou? Odpoveď
18. 10. 2013 (2013/93) CKS - Konsolidácia / Ktorá legislatíva upravuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe? Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/92) CKS - Finančné účty / Ako sa účtuje nákup a predaj stravných lístkov vlastným zamestnancom v štátnej rozpočtovej organizácii? Odpoveď