logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: Otázky k RISZverejnené dňa Číslo otázky Otázka
15. 08. 2013 (2013/27) ZoRo / Ako je možné pripojiť sa na nadverziu? Odpoveď
15. 08. 2013 (2013/26) ZoRo / Kde sa zadávajú mimorozpočtové účty? Odpoveď
15. 08. 2013 (2013/25) RIS - MUR / Prečo pri rozpise mimorozpočtového ELÚRu nevidím položku? Odpoveď
15. 08. 2013 (2013/24) RIS - MUR / Je možný presun rozpočtu medzi mimorozpočtovými zdrojmi a zdrojom 111? Odpoveď
15. 08. 2013 (2013/23) RIS - MUR / Je možné ešte robiť zmeny v už schválenom rozpočte? Odpoveď