logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Kontakty

DataCentrum - CPU
Cintorínska 5
814 88 Bratislava

 
 
 
Telefón: 0850 123 344
E-mail: cpu@datacentrum.sk
Internet: http://cpu.datacentrum.sk
 
e-mail na redaktora internetovej stránky CPU: webcpu@datacentrum.sk
 
Poznámka: Za hovory v pevnej sieti na telefónne čísla 0850 123344 vám váš operátor bude účtovať poplatok v cene miestneho hovoru. 
Ceny za hovory z mobilných sietí Vám budú účtované v zmysle cenníkov mobilných operátorov.
 
Pre bezplatné nahlásenie incidentov resp. problémov pri práci s informačnými systémami máte k dispozícii aplikáciu „Hlásenia Service Manager“ ( helpdesk.datacentrum.sk ), ktorá umožňuje nahlasovať požiadavky na CPU priamo z počítača používateľa (po pripojení PC používateľa do KTI cez VPN Dialer, resp. používatelia informačného systému pre systém štátnej pokladnice po prihlásení s použitím čipovej karty, alebo USB tokenu). 
V priestore okna „Citrix Program Neighborhood“ je vypublikovaná ikona s názvom „Hlásenia Service Manager“ . 
Viac informácií a návod nájdete v príručke dostupnej z menu Dokumenty na stiahnutie: Používateľská príručka pre elektronické nahlasovanie požiadaviek na CPU.
 
Dostanete sa k nám (na mape vyznačené písmenom "A" v červenom podfarbení) v smere od autobusovej stanice - ulica Mlynské nivy linkou č. 72 alebo 60 - konečná zastávka: Rajská.