logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: Otázky k CKSZverejnené dňa Číslo otázky Otázka
14. 08. 2020 (2020/8) CKS - Všeobecné, Rôzne, Ostatné / Sú pre IS CKS dostupné príručky alebo iné formy inštruktáže? Odpoveď
14. 08. 2020 (2020/7) CKS - Všeobecné, Rôzne, Ostatné / Aký typ používateľskej role potrebujem? Môžem mať viac rolí? Odpoveď
14. 08. 2020 (2020/6) CKS - Všeobecné, Rôzne, Ostatné / Aké sú typy používateľských rolí v systéme CKS? Odpoveď
14. 08. 2020 (2020/5) CKS - Všeobecné, Rôzne, Ostatné / Je potrebné zrušiť prístup používateľovi, ktorý už nebude pracovať v IS CKS? Odpoveď
14. 08. 2020 (2020/4) CKS - Všeobecné, Rôzne, Ostatné / Potrebujem zmeniť typ role, ale chcem, aby mi zostali aktuálne prihlasovacie údaje. Odpoveď