logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: Otázky k CKSZverejnené dňa Číslo otázky Otázka
18. 10. 2013 (2013/99) CKS - Konsolidácia / Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej správy / Kto zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy a súhrnnú účtovnú závierku ? Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/98) CKS - Konsolidácia / Konsolidovaný celok kapitoly štátneho rozpočtu / Môžete uviesť príklad na konsolidovaný celok kapitoly ŠR? Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/97) CKS - Konsolidácia / Povinnosť účtovných jednotiek zahrnutých do konsolidácie / Aká je povinnosť účtovných jednotiek, ktoré sú zahrnuté materskou účtovnou jednotkou (konsolidujúcou účtovnou jednotkou) do konsolidácie ? Odpoveď
18. 10. 2013 (2013/96) CKS - Konsolidácia / Konsolidácia a neziskové organizácie / Sú súčasťou konsolidácie aj neziskové organizácie? Odpoveď
18. 10. 2013 (2013/95) CKS - Konsolidácia / Ktoré subjekty tvoria konsolidovaný celok ústrednej správy ? Odpoveď