logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: Otázky k CKSZverejnené dňa Číslo otázky Otázka
17. 10. 2013 (2013/78) CKS - Dlhodobý majetok / Zmena hranice pre zaradenie dlhodobého majetku Informácia Chcela by som sa spýtať či sa zaraďuje po novom (výška obstarávacej ceny a odpisová skupina) aj DHM zakúpený pred 1.marcom 2009, alebo po 1.marci zaraďujeme do evidencie po novom všetok DHM bez ohľadu na dátum jeho obstarania. Či majetok pod 1700 € musíme zaraďovať do drobného hmotného majetku aj keď má životnosť viac ako 1 rok (príspevková organizácia Ministerstva obrany SR). Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/77) CKS - Dlhodobý majetok / Dlhodobý majetok / Sme štátna príspevková organizácia. Zakúpili sme osobný automobil, ktorý bol uhradený z kapitálového transferu od zriaďovateľa a z vlastných zdrojov. Prosím o uvedenie postupu účtovania. Odpoveď