logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: Otázky k CKSZverejnené dňa Číslo otázky Otázka
14. 08. 2020 (2020/3) CKS - Všeobecné, Rôzne, Ostatné / Čo ak používateľ, ktorý má, alebo mal prístup do CKS potrebuje zmeniť údaje, alebo rolu? Odpoveď
14. 08. 2020 (2020/2) CKS - Všeobecné, Rôzne, Ostatné / Ako sa vybavuje prístup do portálu CKS pre nového používateľa? Odpoveď
14. 08. 2020 (2020/1) CKS - Všeobecné, Rôzne, Ostatné / Čo je to IS CKS a čo je to Portál CKS a na čo je určený? Odpoveď
23. 03. 2017 (2017/139) CKS - Zúčtovacie vzťahy / Zúčtovanie transferu / Ako správne zaúčtovať prijatie transferu z recyklačného fondu v obci. Odpoveď
23. 03. 2017 (2017/138) CKS - Zúčtovacie vzťahy / CKS - Zúčtovacie vzťahy / Zúčtovanie bežného transferu / Obec je zriaďovateľom základnej školy. Na konci roka sme dostali pre našu základnú školu bežný nenormatívny transfer. Tento bežný transfer už nebolo možné poslať základnej škole na použitie a zostal na našom účte. Podľa zák.523/2004 sa uvedený transfer dá použiť do marca nasledujúceho roka. Ako sa správne zaúčtuje prijatý alebo nevyčerpaný ( nepoužitý ) transfer zo ŠR v obci. Odpoveď