logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: Otázky k CKSZverejnené dňa Číslo otázky Otázka
23. 03. 2017 (2017/137) CKS - Zúčtovacie vzťahy / CKS - Zúčtovacie vzťahy / Zúčtovanie transferu / Ako správne zaúčtovať prijatie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta z verejnej zbierky, určených na nákup napríklad sochy?? Odpoveď
18. 10. 2013 (2013/136) CKS - Zúčtovacie vzťahy / Účtovanie bežných transferov / Sme rozpočtová organizácia zriadená obcou (škola). Cez Agentúru MŠ SR pre štrukturálne fondy sme na náš samostatný účet dostali finančné prostriedky na projekt. Sú účelovo určené na nákup PC techniky, mzdy, všetko klasifikované ako bežné výdavky. Môžeme to účtovať ako prijatý bežný transfer od subjektov mimo verejnej správy, cez účet 372? Odpoveď
23. 03. 2017 (2017/135) CKS - Zúčtovacie vzťahy / CKS - Zúčtovacie vzťahy / Účtovanie stravných lístkov / Sme zamestnanci obce, stravujeme sa na družstve, ktoré nám obedy fakturuje. Stravné lístky nedostávame. Ako správne účtovať predpis faktúry, úhradu faktúry, rozúčtovanie 55 % - zamestnávateľ a 45% zamestnanec (predpis a úhrada). Odpoveď
23. 03. 2017 (2017/134) CKS - Zúčtovacie vzťahy / CKS - Zúčtovacie vzťahy / Opravné položky v hlavnej činnosti štátnej RO / Vzťahuje sa účtovanie opravných položiek k pohľadávkam aj na hlavnú činnosť rozpočtovej organizácie? Odpoveď
18. 10. 2013 (2013/133) CKS - Zásoby / Zásoby / Rozpočtová organizácia obce obstarala materiál v roku 2008 s použitím účtu 111 - Obstaranie materiálu súvzťažne s účtom záväzku.. Do konca roka materiál nebol prevzatý na sklad. Ako zaúčtovať nasledujúci účtovný prípad? Odpoveď