logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: Otázky k CKSZverejnené dňa Číslo otázky Otázka
24. 03. 2017 (2017/114) CKS - Výkazníctvo / Vykazovanie zostatkov na analytických účtoch vo FIN2- 04 / Ako správne vykazovať zostatky na analytických účtoch k syntetickým účtom vo finančnom výkaze FIN 2-04 ? Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/113) CKS - Výkazníctvo / Predkladanie finančných a účtovných výkazov rozpočtovými kapitolami / Predkladá rozpočtová kapitola finančné a účtovné výkazy Ministerstvu financií SR ako sumár za celú rozpočtovú kapitolu alebo jednotlivo za svoje zriadené organizácie? Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/112) CKS - Výkazníctvo / Predkladanie výkazu FIN 2 - 04 / Predkladajú obce finančný výkaz 2 – 04 aj na konci roka? Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/111) CKS - Výkazníctvo / Odsúhlasenie údajov vo FIN 1-04 / Je nutné, aby schválený a upravený rozpočet príjmov a výdavkov, uvedený vo výkaze FIN 1-04 u štátnych rozpočtových organizácií, súhlasil s údajmi o rozpočte, predloženými rozpočtovou sekciou Ministerstva financií SR? Odpoveď
23. 03. 2017 (2017/110) CKS - Výkazníctvo / Metodika zostavovania účtových výkazov / Podľa akého metodického usmernenia zostavujú účtovné výkazy subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky? Odpoveď