logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: Otázky k CKSZverejnené dňa Číslo otázky Otázka
24. 03. 2017 (2017/104) CKS - Náklady / Časové rozlíšenie členského príspevku / Štátna rozpočtová organizácia platí v rámci členstva v medzinárodnej organizácii poplatok za prístup k databázam. Faktúra je na obdobie od 1. októbra 200x do 30. septembra 200x+1. Má sa v uvedenom prípade účtovať časové rozlíšenie nákladov? Odpoveď
18. 10. 2013 (2013/103) CKS - Konsolidácia / Povinnosť obce, VÚC a kapitoly zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku / Má obec/VÚC a kapitola ŠR povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku v prípade, že v účtovnom období neboli zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie alebo nevlastnili podiely v obchodnej spoločnosti, ktorá by bola ich dcérskou účtovnou jednotkou ? Odpoveď
18. 10. 2013 (2013/102) CKS - Konsolidácia / Podstata konsolidácie vo verejnej správe / Čo je podstatou konsolidácie vo verejnej správe ? Odpoveď
18. 10. 2013 (2013/101) CKS - Konsolidácia / Povinnosť zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe / Kto má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku vo verejnej správe? Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/100) CKS - Konsolidácia / Metódy zostavenia účtovnej závierky / Existuje viac metód zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky, ak áno o aké metódy ide? Odpoveď