logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Odpoveď na otázku

Kategória: Otázky k CKS

Znenie otázky: CKS - Všeobecné, Rôzne, Ostatné / Aký typ používateľskej role potrebujem? Môžem mať viac rolí?


Odpoveď:

V systéme IS CKS sa pre každého používateľa zadáva len jedna rola. Používateľ na úrovni zriaďovateľa (napr. správca kapitoly ŠR, VÚC, obec), ktorý je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a má prístup do IS CKS, si vyberá rolu ,,Správca kapitoly - konsolidátor". Používateľ z organizácie, ktorá nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, a zadáva údaje do IS CKS, si vyberá rolu ,,Importér dát do portálu IS CKS". V prípade, že osoba na kapitole ŠR, VÚC, obci zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku nie je zhodná s osobou zadávateľa údajov za príslušnú organizáciu, predkladá sa žiadosť samostatne za dve osoby, jedna s rolou ,,Importér dát do portálu IS CKS" a druhá s rolou ,,Správca kapitoly - konsolidátor". O rolu ,,Konsolidátor - úroveň štát" alebo ,,Administrátor systému 1. úrovne" alebo ,,Administrátor systému 2. úrovne" môže žiadať len organizácia Ministerstvo financií SR.
Prejsť na zoznam otázok