logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Odpoveď na otázku

Kategória: Otázky k CKS

Znenie otázky: CKS - Všeobecné, Rôzne, Ostatné / Sú pre IS CKS dostupné príručky alebo iné formy inštruktáže?


Odpoveď:

Používateľské príručky sú dostupné po prihlásení sa do Portálu CKS na záložke "Úvod" v dolnej časti obrazovky, v zložke Ostatné dokumenty a na stránke MFSR.
Prejsť na zoznam otázok