logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: Otázky k ISŠPZverejnené dňa Číslo otázky Otázka
17. 03. 2017 (2017/14) Výpočet 1/12 + voľná časť Odpoveď
17. 03. 2017 (2017/13) Navýšenie rozpočtu na mimorozpočtový zdroj Odpoveď
17. 03. 2017 (2017/12) Oprava podpoložiek v platbe Odpoveď
17. 03. 2017 (2017/11) Oprava zúčtovanej hotovosti Odpoveď
17. 03. 2017 (2017/10) Rozpísaný rozpočet na mimorozpočtovom zdroji 72 sa neprejavil v ManEx-e v rozpočte na ZU Odpoveď