logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Odpoveď na otázku

Kategória: Otázky k ISŠP

Znenie otázky: Otázka: Prijatý kredit na výdavkovom účet je už vysporiadaný (používateľ s ním nič nerobil), ide o vrátenú platbu z dávkovej platby.


Odpoveď:

V prípade vrátenej platby z dávkovej platby sa nevysporiadava prijatý kredit, ale je potrebné dorovnať dávkovú platbu. Dávková platba po prijatí kreditu na účet nadobudne stav Zaplatená CH. Následne je potrebné dávkovú platbu prostredníctvom funkcionality DOROVNAJ ponížiť o sumu vráteného kreditu.
Prejsť na zoznam otázok