logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Odpoveď na otázku

Kategória: Otázky k ISŠP

Znenie otázky: Ako refundovať kredit na rôzne RK?


Odpoveď:

Kreditný pohyb je možné refundovať na rôzne RK tým spôsobom, že po klik na "pridaj (v obrazovke [01-500] Žiadosť o vstup do záväzku - Refundácie) je nutné zmeniť sumu (resp. znížiť) na čiastku, ktorú je potrebné refundovať na danú RK (to znamená, že sa refunduje iba časť kreditu). Ak sa takto refundácia vykoná, tak sa adekvátne k tomu mení aj voľná suma daného kreditu, ktorú je možné ďalej refundovať na inú RK obdobným spôsobom.
Prejsť na zoznam otázok