logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Odpoveď na otázku

Kategória: Otázky k ISŠP

Znenie otázky: Rozpis RK pri platbách z bežných účtov


Odpoveď:

Rozpočtová klasifikácia sa rozpíše podľa potreby klienta. Ak nie je povinnosť rozpisovať RK, používateľ pri rozpise RK uvádza úroveň programovej štruktúry slovným pojmom ,,NEALOK,, , register investícií pojmom "neklasifikované", v ostatných poliach rozpíše rozpočtovú klasifikáciu podľa potreby klienta.
Prejsť na zoznam otázok