logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Odpoveď na otázku

Kategória: Otázky k RIS

Znenie otázky: NU-Mzdy / Posiela sa príloha osobitne alebo všetky naraz?


Odpoveď:

Prílohy sa posielajú všetky naraz. Akákoľvek zmena stavu sa týka celého zberu reportujúcej jednotky. To znamená, že neodosielame na schválenie jednotlivé prílohy postupne, ale jedným úkonom zmeny stavu odošleme celý zber (všetky prílohy).
Prejsť na zoznam otázok