logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Odpoveď na otázku

Kategória: Otázky k RIS

Znenie otázky: MaH / Musím urobiť Ex ante hodnotenie?


Odpoveď:

Ex ante hodnotenie môže používateľ "Odložiť" a urobiť neskôr do konca aktuálneho roka alebo "Uzavrieť bez hodnotenia"
Prejsť na zoznam otázok