logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: Otázky k RIS-SAMZverejnené dňa Číslo otázky Otázka
09. 05. 2017 (2017/11) Príde nám niekto nainštalovať RISSAM na náš počítač? Odpoveď
09. 05. 2017 (2017/10) Musí byť na pripojenie do RISSAM vyhradený počítač exkluzívne len pre RISSAM? Odpoveď
09. 05. 2017 (2017/9) Sú pre systém RISSAM dostupné príručky alebo iné formy inštruktáže? Odpoveď
09. 05. 2017 (2017/8) Typy používateľských rolí RISSAM.výkazy pre obce/mestá Odpoveď
09. 05. 2017 (2017/7) Typy používateľských rolí RISSAM.rozpočet pre obce/mestá Odpoveď