logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Odpoveď na otázku

Kategória: Otázky k RIS-SAM

Znenie otázky: Typy používateľských rolí RISSAM.rozpočet pre obce/mestá


Odpoveď:

Pre osoby oprávnené zadávať rozpočtové údaje (typicky Rozpočtár) RISSAM.rozpočet umožňuje priradiť rolu „Zadávateľ“ spolu pre celú obec/mesto, alebo samostatne pre jednotlivé podriadené organizácie obce resp. mestá. Obdobne je možné nastaviť prístupové práva pre osoby, ktoré majú potrebu rozpočtové údaje čítať (typicky Kontrolór). Žiadosť o zriadenie, úpravu a príp. zrušenie týchto používateľských rolí sa vykonáva prostredníctvom formulára F 102 zverejneného na stránke www.cpu.datacentrum.sk v časti Dokumenty a postupy / Dokumenty na stiahnutie.
Prejsť na zoznam otázok