logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Odpoveď na otázku

Kategória: Otázky k RIS-SAM

Znenie otázky: Typy používateľských rolí RISSAM.výkazy pre obce/mestá


Odpoveď:

Rola „Predkladateľ“ je určená pre predkladateľov údajov za konkrétne IČO, alebo v prípade úradu (zriaďovateľa) je možné povoliť aj prístup na podriadené organizácie. Rola „Čitateľ“ je určená pre čitateľov údajov (bez možnosti nahrávania a úprav) za konkrétne IČO, alebo v prípade úradu (zriaďovateľa) je možné povoliť prístup aj na podriadené organizácie. Žiadosť o zriadenie, úpravu a príp. zrušenie týchto používateľských rolí sa vykonáva prostredníctvom formulára F 102 zverejneného na stránke www.cpu.datacentrum.sk v časti Dokumenty a postupy / Dokumenty na stiahnutie.
Prejsť na zoznam otázok