logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Odpoveď na otázku

Kategória: Otázky k RIS-SAM

Znenie otázky: Sú pre systém RISSAM dostupné príručky alebo iné formy inštruktáže?


Odpoveď:

Používateľské príručky sú dostupné priamo v aplikácií na úvodnej obrazovke po prihlásení do systému RISSAM v sekcii Dokumenty. Vybrané pracovné postupy sú podporené aj video-návodmi, ktoré sú zverejnené prostredníctvom YouTube. Internetové adresy (URL) sú uvedené v časti Zaujímavé linky.
Prejsť na zoznam otázok