logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Odpoveď na otázku

Kategória: Otázky k RIS-SAM

Znenie otázky: Príde nám niekto nainštalovať RISSAM na náš počítač?


Odpoveď:

Rozpočtový informačný systém pre samosprávu sa neinštaluje na každý počítač, kde sa s ním bude pracovať, ale je prevádzkovaný centrálne - na serveroch DataCentra MF SR. Na koncové zariadenie - počítač je nutné inštalovať iba komunikačný klientsky softvér a bezpečnostný certifikát pre pripojenie do Komunikačno - technologickej infraštruktúry (KTI) DataCentra MF SR. Požiadavky na inštaláciu je potrebné adresovať na CPU Datacentra (cpu@datacentrum.sk, 02/57880056, 0850/123344) Pre organizácie, ktoré z technických dôvodov nemajú pripojenie do KTI, je možne využiť alternatívny prístup cez www.rissam.sk, ktorý je prístupný z ľubovoľného počítača s internetovým pripojením.
Prejsť na zoznam otázok