Skip to main content
DATACENTRUM LOGO

Zoznam otázok

16.03.2017
11/2017
Oprava zúčtovanej hotovosti
16.03.2017
12/2017
Oprava podpoložiek v platbe
16.03.2017
13/2017
Navýšenie rozpočtu na mimorozpočtový zdroj
16.03.2017
14/2017
Výpočet 1/12 + voľná časť
16.03.2017
15/2017
Dohoda so ŠP - Voľná suma v záväzku je nula
16.03.2017
16/2017
Ako refundovať kredit na rôzne RK?
16.03.2017
17/2017
Rozpis RK pri platbách z bežných účtov
16.03.2017
18/2017
Poplatky z účtu sa strhávajú zo zlej EK.
16.03.2017
65/2017
Otázka: Prijatý kredit na výdavkovom účet je už vysporiadaný (používateľ s ním nič nerobil), ide o vrátenú platbu z dávkovej platby.
16.03.2017
10/2017
Rozpísaný rozpočet na mimorozpočtovom zdroji 72 sa neprejavil v ManEx-e v rozpočte na ZU

Dátum vytvorenia: 01.08.2013
Dátum aktualizácie: 07.12.2021, 11:02